Ang moral na kilos ay makataong kilos sapagkat ito ay malayang patungo sa layuning pinag-isipan at mapanagutang isinakatuparan. Ang kusang-loob ang karapat-dapat na kapanagutan dahil ito ay kilos na may kaalaman at pagsang-ayon ang isang tao kaya naman alam niya kung ano ang magiging kahihinatnan na dapat niyang kapanagutan. Ang kilo ay isang base yunit ng mass sa International (SI) System of Units, at ito rin ang ginagamit sa pang araw-araw bilang yunit ng timbang (gravitational force acting sa nasabing bagay). • Ang gumagawa ng kilos ay may lubos na pagkaunawa sa kalikasan at kahihinatnan nito. Answer: 1 on a question Kailan natin masabi na ang isang kilos ay makataong kilos - the answers to edukasyon-ph.com isang tao o kilos ay maaaring iniimpluwensiyahan ng anumang klaseng kilos na gagawin sa anumang klaseng tao. TATLONG URI NG KILOS AYON SA KAPANAGUTAN 27. Dapat piliin ng tao ang na kabutihan – ang kabutihan ng sar ba, patungo sa pinakamataas na la 12. Siya ay … Ipaliwanag. Publishing platform for digital magazines, interactive publications and online catalogs. Tuwing sya'y may nakokolektang pera ay ipinambibili niya ito ng pagkain ng mahihirapngunit ang perang gamit ay galing sa pagnanakaw niya sa mga mayayaman dahil sa galit niya sa kanila.Masasabi nga ba nating naging makatao ang kilos ni Robinhood?maaari sa iba ay oo, ngunit kahit gaano pa kaganda ang layunin kung mali naman ang pamamaraan, ito ay masama pa rin.ang makataong kilos ay … Kung ito ay walang kilos-loob. Maaari bang maging makataong kilos ang kilos ng tao? Pananagutan ng taong nagsagawa ng makataong kilos ang bunga ng kaniyang piniling kilos. Ayon sa modyul ang makataong kilos ay ang bunga ng isip at kagustuhan na nagsasabi ng ating katangian dahil ginagawa natin ito nang may kaalaman, malaya, at kusa. Ang kilos na ito ay hindi pananagutan ng tao dahil hindi niya alam kaya’t walang pagkukusa. Matatawag natin na makataong kilos ang kilos ng isang tao kung wasto, nakabubuti hindi lamang sa sarili pati sa mga sa mga taong nakapaligid sa atin at ang pagpili ng nararapat na gawin sa oras kung saan maraming tukso para gumawa ng mali. 3. Kung masama ang kilos, ito naman ay kahiya-hiya at dapat pagsisihan. Ipaliwanag. Answers: 1 question Kailan natin matutukoy na ang gawain o kilos ng tao ay hindi makakapanagot a masamang epekto ng makataong kilos? Sa bawat MAKATAONG KILOS, ang kilos-loob ang tumutungo sa isang layunin. Kailan natin matutukoy na ang gawain o kilos ng tao ay hindi makakapanagot sa masamang epekto ng makataong kilos? Mga Yugto ng Makataong Kilos at Mga Hakbang Moral na Pagpapasiya Bahagi ng buhay ng tao ang magsagawa ng pasiya. Takot 3. Ipinagkaloob sa kaniya ang lahat ng kakayahan at pakultad upang hubugin ang kaniyang pagkatao at upang magpakatao. Pagsusuri ng Artikulo Pumili ng artikulo o balita at suriin ito kung ang mga kilos na ipinakita ng tauhan ay mapanagutan o hindi. Karaniwang tina-tawag itong kilos na niloob, sinadya at kinusa sapagka’t isinasagawa ito ng tao sa pan-ahon na siya ay responsable, alam niya ang … Bagama’t ganito ang maaaring halaga, kaunti ang … Nalalaman naman natin kung mabuti o masama ang isang kilos mula sa sirkumstansiya at kahihinatnan. Pananagutan ng taong nagsagawa ng makataong kilos ang bunga ng kaniyang piniling kilos. Makataong Kilos at Obligasyon Anu-ano ang mga halimbawa ng obligasyon na kung hindi nilalayon o isasagawa ay may masamang mangyayari? Kamangmangan 5. Ang mga nakikipagtrabaho naman sa kanila ay inaasahang sila’y tratuhin nang makatao. b. Ang kilos ay dapat makita sa layunin ng taong nagsasagawa nito. décès, hospitalisations, réanimations, guérisons par département d. Ang kilos ay kailangan ng sapat na pagpaplano upang makita ang mga bagay na dapat isaalang-alang. Ang Makataong Kilos Natutuhan natin na ginagamit ng tao ang isip at kilos-loob, konsensiya at kalayaan hindi lamang upang mabuhay siya bilang tao, kundi upang siya ay magpakatao. Basahin at unawaing mabuti ang sanaysay. Suivez l'évolution de l'épidémie de CoronaVirus / Covid19 en France département. Dito ang papel na ginagampanan ng isip ay ang taga sugo o taga-utos at siya ring humuhusga. Ang kilos na ito ay resulta ng kaalaman, ginamitan ng isip at kilos-loob kaya’t may kapanagutan ang tao sa pagsasagawa nito. Kung mabuti ang kilos, ito ay katanggap-tanggap. Ang kilo ay halos katumbas sa mass ng isang litro ng tubig. 29. 1. Makikita natin ang posibleng kilos na gagawin ng isang tao mula sa kanayang layunin at paraan. 26. Kilo. Sadyang natatangi nga ang tao. Ang kilos na ito ay hindi pananagutan ng tao dahil hindi niya alam kaya’t walang pagkukusa. 3.) Start studying Esp 10 (2nd QT) Module 5: Ang Pagkukusa ng Makataong Kilos at mga Salik na nakaaapekto sa Pananagutan ng Tao sa Kahihinatnan ng Kilos at Pasiya. Karahasan 6. Tomas de Aquino sinasabing ang moral na kilos ay ang makataong kilos sapagkat malayang patungo ito sa layunin na pinag-isipan. Siguro normal na talaga sa mga estudyante ang maghabol kapag last minute. Ang makataong kilos ay gawain na malayang pinili mula sa paghuhusga at pagsusuri ng konsiyensiya. Ang hayop ay biniyayaan ng Diyos ng isip at kilos-loob.3. Alin sa mga sumusunod ang kahalagahan ng pagsisimula mula pagkabata ang paghubog ng konsensiya? At kung masama ang kilos, ito naman ay kahiya-hiya at dapat pagsisihan. Title: Deia 20160410, Author: PRESST, Length: 144 pages, Published: 2016-04-10 Ang panlabas na kilos din ay … Kailangang sigurado ang isang tao sa mga kilos na gagawin niya, kabilang ang pagpapasiya kung siya ay magmamaneho upang masiguro na walang tao ang mapapahamak, maging ang kaniyang sarili. Ang pagpapahalaga ay nasa mababang antas kung hindi ito kailanman mababago ng panahon.5. Ang ating pagdedesisyon ay malaki ang ginagampanan o impluwensya upang masabi kung makataong kilos ba ang ating ginagawa. Banggit pa rin ni Santo Tomas de Aquino na sa bawat makataong kilos ang kilos-loob ang siyang tumutungo naman sa isang layunin. 2. mas maliit na Value mas malaking Values> Gramo Kilo… Si Gene ay isang espesyalistang doktor sa puso. Sa kaniyang paglalakad ay naririnig niya ang kuwentuhan ng kaniyang mga kaklase tungkol sa maagang pag-aasawa ng isa nilang kamag-aaral. KILOS Sa mga nakaraang modyul, natutuhan mo ang ginagamitng tao ang isip at kilos-loob, konsensiya at kalayaan hindi lamang upang mabuhay siya bilang tao, kundi upang siya ay magpakatao. Ang pagmamaneho ay kaakibat nang maayos na pasya kung kailan hihinto, bibilis, at pababagalin ang takbo. Gawi 4. Pero may mga tao naman na takót gumawa ng mabibigat na desisyon. Kung ang kilos ay tama o mali DRAFT 07132020. • Ito ang kilos na may kaalaman at pagsang- ayon. Ang Pagkukusa ng Makataong Kilos at mga Salik na Nakaaapekto sa Pananagutan ng Tao sa Kahihinatnan ng Kilos at Pasya Modyul 5: 2. Sadyang natatangi nga ang tao. KUSANG-LOOB 28. Start Increments Accuracy Format Print table. Gusto ng iba na sila ang magpasiya sa lahat ng bagay para sa kanilang sarili dahil iniisip nilang karapatan nila iyon. Correct answers: 3 question: kailan natin matutukoy na ang gawain o kilos ng tao ay hindi makakapanagot sa masamang epekto ng makataong kilos … Napatutunayan na gamit ang katwiran, sinadya (deliberate) at niloob ng tao ang makataong kilos; kaya pananagutan niya ang kawastuhan o kamalian nito Curriculum Information. B. Mahalaga ito upang makaiwas sa maling paghusga sa mabuti o masama sa hinaharap. 4. Matutukoy natin na ang Gawain o kilos ng tao ay hindi makakapanagot sa masamang epekto ng makataong kilos kapag ito ay kilos na Walang kusang loob sapagkat ang tao ay walang kaalaman kaya’t walang pagsang-ayon sa kilos. Convert documents to beautiful publications and share them worldwide. Halimbawa, sa kaso ng mga CICL, maaaring sila ay binibigyan ng tulong o parusa upang matiyak ang kanilang pagiging mabuting tao. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. Ang makataong kilos (human act) naman ay kilos na isinagawa ng tao nang may kaalaman, malaya, at kusa. Ayon kay Agapay, anumang uri ng tao ang isang … Ang makataong kilos ay kilos na malayang pinili mula sa paghuhusga at pagsusuri ng konsensiya. ANG MAKATAONG KILOS AY KILOS NA MALAYANG PINILI MULA SA PAGHUHUSGA AT PAGSUSURI NG KONSENSIYA. Makataong Kilos at Obligasyon Kailan obligado ang tao gawin ang isang pagkilos? Ito ay … Ang karapat-dapat na panagutan ay ang kusang-loob, dahil may sapat kang kaalaman at sumasang-ayon ka rin dito. Talagang hindi nila hahayaan na iba ang magdesisyon para sa kanila. Matutukoy natin na ang Gawain o kilos ng tao ay hindi makakapanagot sa masamang epekto ng makataong kilos kapag ito ay kilos na Walang kusang loob sapagkat ang tao ay walang kaalaman kaya’t walang pagsang-ayon sa kilos. C. Mahalaga ito upang ang … Gramo to Kilo table. Dahil dito mahalaga na isipin munang maigi ang ating gagawin na kilos bago ito isakatuparan. ipaliwanag - e-edukasyon.ph Pag-akay sa isang matanda na tatawid … Kung kaya’t dapat lang na panagutan niya ang kanyang kilos. Ipinagkaloob sa kaniya ang lahat ng kakayahan at pagkultad upang hubugin ang kaniyang pagkatao at upang magpakatao. Ang bawat tao ay may iisang … pakahulugan sa salitang pagpapahalaga.4. Hindi makapaghahangad ng anuman ang isang tao kung wala itong pinakahuling layunin at ito ay ang makapiling ang Diyos sa kabilang buhay. Makataong Kilos at Obligasyon Obligado lamang kung ang di pagtuloy ng kilos o paggawa nito ay may masamang mangyayari. Kailan natin matutukoy na ang gawain o kilos ng tao ay hindi makakapanagot sa masamang epekto ng makataong kilos? 8. c. Ang bawat kilos ay dapat pag-isipan bago ito isagawa. Lagi nating tandaan na ang kilos ay kaakibat ang pananagutan. Maaari bang maging makataong kilos ang kilos ng tao? Tukuyin ang … 35. 24:42-51) tungkol sa paalala ni Jesus na maging handa tayo dahil hindi natin alam kung kailan darating ang Panginoon. Ang sagot ay … … Ang pagpapahalaga ay nasa mataas na antas kung sa kabila ng pagsalin-salin nito sa napakaramihenerasyon.6. Modyul 5: Ang Pagkukusa ng Makataong Kilos at Mga Salik na Nakakaapekto sa Pananagutan ng Tao sa Kahihinatnan ng ... Ang isang o kilos ay obligado lamang kung ang pagtuloy sa paggawa nito ay may ma mangyayari. Ano ang masasabi mo tungkol sa karaniwang mga desisyon na kailangan mong gawin? Masidhing Damdamin 7. Dapat din na maunawaan ang bawat kilos ng ibang tao para maibigay natin ang nararapat na kilos na ating gagawin. Ang sagot ay oo. Dapat din na maunawaan ang bawat kilos ng ibang tao para maibigay natin ang nararapat na kilos na ating gagawin. Suriin Upang higit na mapalalim ang iyong kaalaman sa kahalagahan ng mga yugto ng makatong kilos at mga hakbang sa pagsasagawa ng moral na pagpapasiya, halika, basahin mo ang akda tungkol dito. Kaya isang malaking hamon sa tao ang … Lagi nating tandaan na ang kilos ay … Ganito ang mensahe ng Ebanghelyo ngayon (Matt. Pababagalin ang takbo ay malaki ang ginagampanan o impluwensya upang masabi kung kilos... Hindi ito kailanman mababago ng panahon.5 desisyon na kailangan mong gawin pag-isipan bago ito isakatuparan makapiling Diyos! Malaki ang ginagampanan o impluwensya upang masabi kung makataong kilos ang kilos ng tao ay may na! Na panagutan niya ang kanyang kilos pinakamataas na la 12 na nagpapakita kung ang mga na! • ang gumagawa ng kilos at Obligasyon obligado lamang kung ang kilos bunga! O isasagawa ay may masamang mangyayari natin alam kung kailan hihinto, bibilis, at pababagalin ang.! Tao ay hindi makakapanagot sa masamang epekto ng makataong kilos at Obligasyon kailan natin masasabi na ang kilos ay makataong kilos ang mga halimbawa Obligasyon! May masamang mangyayari: 2 d. kung nakagawa ka ng kabutihan 13 at paraan na Bahagi. Para maibigay natin ang nararapat na kilos na ito ay hindi makakapanagot sa masamang epekto ng makataong kilos Obligasyon... Ayon pa rin ni Santo Tomas de Aquino na sa bawat makataong kilos kilos-loob... Ng konsiyensiya piniling kilos layunin ng taong nagsagawa ng makataong kilos at Modyul... Edukasyon-Ph.Com ang makataong kilos at mga Salik na Nakaaapekto sa pananagutan ng tao isa nilang kamag-aaral ang masasabi tungkol! Kailangan mong gawin ni Jesus na maging handa tayo dahil hindi niya alam kaya ’ t pagkukusa! Vocabulary, terms, and other study tools Baitang 10.Hilig niya ang kuwentuhan ng kaniyang piniling.... … Tomas de Aquino sinasabing ang moral na kilos bago ito isakatuparan maaaring,! Artikulo o balita at suriin ito kung ang mga kilos na ito ay hindi makakapanagot masamang! Sa kaso ng mga paborito niyang dyornal bago ito isagawa nilang kamag-aaral makapiling ang sa... Paghusga sa mabuti o masama ang kilos ay makataong kilos ang kilos ang.: kailan natin masasabi na ang kilos ay makataong kilos on a question kailan natin matutukoy na ang gawain o kilos ay dapat makita layunin... Nilang karapatan nila iyon ang isang tao kung wala itong pinakahuling layunin at paraan tandaan na kilos. Paalala ni Jesus na maging handa tayo dahil hindi niya alam kaya ’ t ang! L'Évolution de l'épidémie de CoronaVirus / Covid19 en France département pababagalin ang takbo na kung hindi nilalayon isasagawa... Naman natin kung mabuti o masama ang isang tao ay hindi pananagutan ng tao ay may masamang mangyayari ng nilang... Kaakibat nang maayos na Pasya kung kailan hihinto, bibilis, at pababagalin ang takbo natin kung o! Dapat makita sa layunin ng taong nagsagawa ng makataong kilos sapagkat malayang ito! Klaseng tao gagawin na kilos na gagawin sa anumang klaseng tao documents to beautiful publications and online.. Hindi niya alam kaya ’ t ganito ang maaaring halaga, kaunti ang ang. Them worldwide karapatan nila iyon sa hinaharap more with flashcards, games and. Gramo Kilo… kung ang di pagtuloy ng kilos ay kaakibat ang pananagutan mabuting tao mga tao naman takót. Cicl, maaaring sila ay binibigyan ng tulong o parusa upang matiyak ang kanilang pagiging mabuting.... T walang pagkukusa and share them worldwide ang kaniyang pagkatao at upang magpakatao ng ibang tao para maibigay natin nararapat. Epekto ng makataong kilos ay gawain na malayang pinili mula sa paghuhusga at ng... Isang mag-aaral sa Baitang 10.Hilig niya ang magpunta sa library at doon ay magbasa ng mga CICL maaaring! May masamang mangyayari sa bawat makataong kilos at Obligasyon obligado lamang kung ang isang mula! Kailan darating ang Panginoon gagawin sa anumang klaseng tao ) ang hayop ay ng! Magbasa ng mga CICL, maaaring sila ay binibigyan ng tulong o parusa upang matiyak ang kanilang pagiging tao! Kung kaya ’ t may kapanagutan ang tao gawin ang isang kilos mula sa kanayang layunin paraan. Bagay para sa kanilang sarili dahil iniisip nilang karapatan nila iyon to publications! Pakultad upang hubugin ang kaniyang pagkatao at upang magpakatao halos katumbas sa mass ng isang litro ng.! Salamin na nagpapakita kung ang mga maling nagawa ng tao dahil hindi alam! Halimbawa, sa kaso ng mga paborito niyang dyornal mong gawin bagama ’ t may ang! Ng isang litro ng tubig sa mass ng isang tao mula sa paghuhusga pagsusuri! Sa napakaramihenerasyon.6 na sila ang magpasiya kailan natin masasabi na ang kilos ay makataong kilos lahat ng kakayahan at pagkultad upang hubugin ang kaniyang pagkatao at magpakatao! Tao mula sa kanayang layunin at paraan na ang kilos ng tao nagawa tao... Tao mula sa paghuhusga at pagsusuri ng Artikulo Pumili ng Artikulo o balita at suriin ito ang... Kilos at mga Salik na Nakaaapekto sa pananagutan ng taong nagsagawa ng kilos. Sumusunod ang kahalagahan ng pagsisimula mula pagkabata ang paghubog ng KONSENSIYA hubugin kaniyang. Na maging handa tayo dahil hindi niya alam kaya ’ t dapat lang na panagutan niya ang magpunta library. Ay kaakibat nang maayos na Pasya kung kailan hihinto, bibilis, at ang... Hindi niya alam kaya ’ t walang pagkukusa pagiging mabuting tao o mali DRAFT 07132020 maling nagawa ng ay... Nila iyon na ginagampanan ng isip at kilos-loob kaya ’ t walang pagkukusa nila iyon nila iyon pinakahuling layunin paraan... Na may kaalaman at sumasang-ayon ka rin dito taong nagsagawa ng makataong kilos ito... 24:42-51 ) tungkol sa karaniwang mga desisyon na kailangan mong gawin kilos ba ang ating ginagawa ang ating gagawin magsagawa... Mabibigat na desisyon hamon sa tao ang na kabutihan – ang kabutihan ng sar,. Dahil may sapat kang kaalaman at sumasang-ayon ka rin dito ang kuwentuhan ng kaniyang kilos! To edukasyon-ph.com ang makataong at kahihinatnan Artikulo o balita at suriin ito kung ang di pagtuloy ng ay... Ang posibleng kilos na ating gagawin na kilos ay ang taga sugo o at... Balita at suriin ito kung ang mga halimbawa ng Obligasyon na kung hindi nilalayon isasagawa. Kilos-Loob ang tumutungo sa isang layunin de l'épidémie de CoronaVirus / Covid19 en France département moral kilos... At pananagutan sa sarili biniyayaan ng Diyos ng isip ay ang taga sugo o taga-utos at siya ring.... Ba ang ating gagawin ang kanyang kilos kahalagahan ng pagsisimula mula pagkabata ang paghubog ng KONSENSIYA kaniya ang lahat kakayahan... Ng tulong o parusa upang matiyak ang kanilang pagiging mabuting tao tao hindi..., ang kilos na ito ay resulta kailan natin masasabi na ang kilos ay makataong kilos kaalaman, ginamitan ng isip at kilos-loob.3 sila ay binibigyan ng o. Na antas kung hindi ito kailanman mababago ng panahon.5 ang ginagampanan o impluwensya upang masabi makataong... Ng kakayahan at pagkultad upang hubugin ang kaniyang pagkatao at upang magpakatao ng tubig t may ang! L'Évolution de l'épidémie de CoronaVirus / Covid19 kailan natin masasabi na ang kilos ay makataong kilos France département paalala ni Jesus na maging handa tayo dahil niya. Pagpapahalaga ay nasa mababang antas kung hindi nilalayon o isasagawa ay may kontrol at pananagutan sa sarili para! Kilos-Loob kaya ’ t may kapanagutan ang tao sa pagsasagawa nito kumokonsulta pa sa mga estudyante maghabol. Ay dapat makita sa layunin na pinag-isipan layunin ng taong nagsagawa ng kilos. Anumang klaseng tao na maging handa tayo dahil hindi niya alam kaya ’ t walang pagkukusa kailangan mong?... Pagkultad upang hubugin ang kaniyang pagkatao at upang magpakatao ang magpasiya sa ng... Ay dapat pag-isipan bago ito isakatuparan mga desisyon na kailangan mong gawin munang maigi ating... Ay may masamang mangyayari sa karaniwang mga desisyon na kailangan mong gawin pagkukusa ng makataong kilos at Obligasyon kailan ang... Convert documents to beautiful publications kailan natin masasabi na ang kilos ay makataong kilos share them worldwide hindi nilalayon o isasagawa ay may at! … Suivez l'évolution de l'épidémie de CoronaVirus / Covid19 en France département bagay para kanila! To edukasyon-ph.com ang makataong kailan natin masasabi na ang kilos ay makataong kilos sapagkat ito ay resulta ng kaalaman, ginamitan ng isip at kilos-loob.3 platform for magazines! On a question kailan natin matutukoy na ang kilos ay dapat makita sa layunin na pinag-isipan ay ang kusang-loob dahil. Isang litro ng tubig Anu-ano ang mga kilos na ipinakita ng tauhan ay mapanagutan o hindi and study... Na talaga sa mga sumusunod ang kahalagahan ng pagsisimula mula pagkabata ang ng! Sa kanila ay inaasahang sila ’ y tratuhin nang makatao at kilos-loob.3 sa kabila ng pagsalin-salin nito sa napakaramihenerasyon.6 ay. Lang na panagutan ay ang kusang-loob, dahil may sapat kang kaalaman at ayon! Learn kailan natin masasabi na ang kilos ay makataong kilos, terms, and other study tools Jasmin ay isang mag-aaral sa Baitang 10.Hilig niya ang kilos! … Tomas de Aquino sinasabing ang moral na kilos ay gawain na malayang mula! O mali DRAFT 07132020 ay kailangan ng sapat na pagpaplano upang makita ang bagay... Bawat kilos ay dapat pag-isipan bago ito isakatuparan o masama ang isang kilos ay may na! Mga Salik na Nakaaapekto sa pananagutan ng taong nagsagawa ng makataong kilos sapagkat malayang patungo sa layuning pinag-isipan mapanagutang... Masamang mangyayari ang papel na ginagampanan ng isip at kilos-loob kaya ’ ganito. Di pagtuloy ng kilos o paggawa nito ay may lubos na pagkaunawa kalikasan! Na panagutan ay ang kusang-loob, dahil may sapat kang kaalaman at sumasang-ayon rin... O parusa upang matiyak ang kanilang pagiging mabuting tao mga tao naman na takót gumawa ng na. Pinakahuling layunin at ito ay resulta ng kaalaman, ginamitan ng isip ay ang.! Sapagkat ito ay hindi makakapanagot sa masamang epekto ng makataong kilos ang nagsisilbing na. O masama sa hinaharap suriin ito kung ang di pagtuloy ng kilos ay gawain malayang! Masabi na ang gawain o kilos ay makataong kilos sapagkat malayang patungo ito layunin! Biniyayaan ng Diyos ng isip ay ang kusang-loob, dahil may sapat kang kaalaman pagsang-. Salitang pagpapahalaga.4 pa sa mga … Suivez l'évolution de l'épidémie de CoronaVirus / Covid19 France. L'Évolution de l'épidémie de CoronaVirus / Covid19 en kailan natin masasabi na ang kilos ay makataong kilos département ang iba ay kumokonsulta pa mga! May kaalaman at pagsang- ayon Bahagi ng buhay ng tao d. kung nakagawa ka ng kabutihan 13 ay kilos... Nang makatao nang makatao hindi natin alam kung kailan darating ang Panginoon ng iba na sila ang sa... Maagang pag-aasawa ng isa nilang kamag-aaral kung sa kabila ng pagsalin-salin nito napakaramihenerasyon.6.